Close
Søk
Søk
Filters
Filters

Vedlikehold av produktene

 

Korsbakken Bad AS leverer synlige baderomsprodukter, som i hovedsak krever lite vedlikehold.

Det er allikevel noen forholdsregler som bør følges:

Kraner og dusjutstyr                                                                                                                                                                                                         

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning. Etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler. Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del  av 7 eller 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Det må under ingen omstendigheter benyttes rengjøringsmidler som inneholder saltsyre, maursyre eller eddiksyre, da disse kan forvolde skade på produktets overflate. Det må ikke anvendes fosforsyreholdige midler med klor eller blekemiddel. Blanding av forskjellige rengjøringsmidler frarådes generelt. Anvendelse av aggresivt virkende rengjøringsmidler og redskaper som skuremiddel og skuresvamp er utelukket. Viktig: Også kroppspleiemidler som flytende såpe, shampo mv, kan forårsake skader. Ved anvendelse av rengjøringsmidler på skadede overflater vil skadene forverres. Skader som oppstår ved uhensiktsmessig behandling dekkes ikke av garanti.


Porselen
Servantene er laget av glasert porselen, er enkle å rengjøre og holder seg like pene år etter år. Porselen er et naturlig materiale, noe som gjør at dimensjonene på porselensproduktene våre kan variere noe (omtrent 2 ‐ 4 %). Ta hensyn til dette når du måler opp baderommet ditt. Rengjør med vann og et mildt, flytende og mykt vaskemiddel. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder grove slipemidler, sterke syrer,ammoniakk eller klor, da dette kan skade servanten.


Resin og kunstmarmor
Servanter av resin/kunstmarmor består av en blanding av resin, kalsiumkarbonat, silisiumdioksyd og med et gelcoatlag på overflaten. Rengjør med vann og et mildt, flytende og mykt vaskemiddel. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder grove slipemidler, sterke syrer, ammoniakk eller klor, da dette kan skade servanten. Det er mulig å reparere små riper i overflaten. Bruk sandpapir (1500p) for å fjerne ripen. Bruk deretter bil- eller messing polish å gjenopprette den blanke overflaten i servanten.

Marmor,  terrazzo og sement
For å bevare marmor, terrazzo og sement-servantene i perfekt stand bør du en gang i året forsegle servanten med f.eks SurfaPore M eller tilsvarende, denne etterlater ett tynt beskyttende lag på servanten. Unngå rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller løsemidler, da disse vil ødelegge overflaten.

OBS! ikke bruke Jif baderomsspray (eller lignende produkter) på disse servantene!

Baderomsmøbler
Møblene bør monteres i et oppvarmet rom med god utluftning. Temperaturen bør ligge mellom +5 og +35grader C. Møblene bør ikke settes tett inntil varmeovner/-apparater.


Beskytt møblene mot:
- Direkte påvirkning av vann og damp. Rommet skal være tørt og med god utluftning.
- Mekanisk påvirkning. Unngå skader på møblene fra skarpe gjenstander eller slag.
- Påvirkning fra væsker. Dersom det kommer væske på møblene skal denne tørkes av umiddelbart.Konsentrert kosmetikk vil ofte kunne skade møblenes overflate.

Daglig vedlikehold
Baderomsmøblene er fremstilt av materialer det er lett å vedlikeholde og rengjøre. Unngå rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller løsemidler, da disse kan ødelegge overflaten. Det anbefales å rengjøre møblene med en fuktig mikrofiberklut, for deretter å tørke av med en tørr klut. Til rengjøring av speilene benyttes rengjøringsmidler som er ment for speil, og som ikke lager riper. Porslenesvask rengjøres jevnlig med rengjøringsmidler som er ment for keramiske overflater. Kunstmarmorvask rengjøres med milde rengjøringsmidler som er beregnet på dette. For å opprettholde glansen i kunstmarmor-servanter kan disse med jevne mellomrom poleres med dertil egnede poleringsmidler.