Close
Søk
Søk
Filters
Filters

Service

Fyll ut serviceskjema - Klikk her

Alle reklamasjonssaker skal på forhånd avklares med Korsbakken Bad AS.
Dette gjøres ved å fylle ut vårt serviceskjema og trykke registrer sak. Serviceskjema kan fylles ut enten av forbruker eller forhandler.

Garantiservice kan om ønskelig utføres av forhandler.
Saksnummeret du får etter at saken er registrert i vårt servicesystem, skal merkes av på faktura slik at service blir godkjent. Saksnummer kommer opp med en gang du trykker registrer sak. Fakturaer med manglende saksnummer sendes i retur.

Korsbakken godtgjør garantijobber ihht. egne satser, og følger ellers de felles salgs- og leveringsbetingelser for VA, VVS og kuldebransjen.

FL-VA/VVS 2023

https://www.vavvs.no/wp-content/uploads/2022/12/fl-va_vvs_kulde-2023_uten-felt.pdf

Korsbakken forbeholder seg muligheten til å utføre service, i samarbeid med våre egne servicepartnere der disse finnes.

Faktura uten godkjent saksnummer vil bli avvist.

OBS!
Innmeldt service, hvor vi finner ut at feil ikke er å anse som reklamasjon, vil bli fakturert.
Dette gjelder f.eks tette siler på dusjbatteri.

Gjøre servicejobben selv?
Utskifting av keramiske innmater kan du enkelt og raskt utføre selv. Kontakt oss på ks@korsbakken.no så sender vi deg en komplett servicepakke med Posten. Du kan se video av hvor enkelt det er å skifte på din kran ved å klikke på servicevideo i support-menyen.

OBS! Gjelder produkter under garanti.

Damixa serviceguide
Damixa har laget en egen elektronisk serviceguide med oversikt over kraner og reservedeler.
Serviceguiden finner du ved å klikke her: https://damixa.dk/pro

 

Hva dekkes av service? 

Vi vil dekke produksjons- og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to (2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon av innkjøp, to (2) år fra produksjonsstempel (år / måned stempel) + to år. Garantien gjelder ikke ved feil som oppstår på grunn av feilmontering, misbruk eller forsømmelse ved bruk og vedlikehold.

 

Fem (5) års garanti gjelder produktenes hovedkomponenter nevnt nedenfor:

 

  • Innmat for ettgrepskraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner, termostatinnsats for dusjbatteri
  • Skinner og hengsler til møbel og speilskap
  • Sete og hengsler til toalett
  • Hengsler og profiler til dusj og badekar

 

Garantien regnes fra produktets kjøpsdato eller produksjonsstempel, (år / måned stempel). Femårsgarantien, (5) års garanti, gjelder for material- eller produksjonsfeil av de ovenfornevnte komponenter og produkter som har blitt brukt kun i private husholdninger. Korsbakken forbeholder seg retten til å undersøke saken og tilbyr en ny del i bytte uten kostnad, dersom krav innfris. Garantien dekker ikke eventuelle andre utgifter. Alle utgifter forårsaket av reparasjonsarbeidet, etc. er forbrukerens ansvar.

 

Denne garantien dekker for øvrig ikke driftsbatterier, strålesamlere eller andre vedlikeholds relaterte deler, eller feil forårsaket av smuss, feil montering / installasjon eller misbruk. Se bruk- og vedlikeholds manualen som følger med produktet.